Produktionsskolen på Høffdingsvej

Høffdingsvej 22, 2500 Valby

Et tilbud til dig

Produktionsskolen er et tilbud til dig, hvis du er under 25 år, ikke har gennemført en ungdomsuddannelse eller umiddelbart har forudsætninger for at starte på en. Desuden skal du have overstået din undervisningspligt. Din periode på skolen kan vare op til et år. Den kan indeholde meritgivende kombinationsforløb med erhvervsuddannelser. Den kan også være en del af EGU. Du kan blive optaget på skolen hele året.

Du får mulighed for at blive undervist i dansk og matematik

Masser af aktiviteter

På skolen er der ud over de daglige aktiviteter en række fællesaktiviteter som: emnedage, foredrag og ekskursioner med samfundsmæssig eller kulturbærende indhold. Produktionsskolen giver dig en række personlige, sociale og praktiske færdigheder, som du får brug for i dit liv. Du møder andre unge og kan få masser gode venner.