Historie

Produktionsskolen på Høffdingsvej har eksisteret siden 1992.

På daværende tidspunkt var det den eneste produktionsskole i København og havde kun 20 elever.

Siden er den løbende udbygget og har i dag 45 elever og 8 ansatte, inklusive 1 i flexjob.

Vi tilstræber at bevare denne begrænsede størrelse og have et trygt miljø hvor det er rart at være