Hvem kan søge

Produktionsskolen er et tilbud til dig, som er under 25 år, ikke har gennemført en ungdomsuddannelse eller umiddelbart har forudsætninger for at starte på uddannelse. Desuden skal du have overstået din undervisningspligt.

Et produktionsskoleforløb kan vare op til et år.

Du kan blive optaget på skolen hele året, men først skal du til en samtale på skolen og med din UU-vejleder, som skal lave en målgruppevurdering.

På skolen er der ud over de daglige aktiviteter en række fællesaktiviteter fx emnedage, foredrag og ekskursioner.

Produktionsskolen giver dig en række personlige, sociale og praktiske færdigheder, som du får brug for i dit liv. Du møder andre unge og kan få mange gode venner.