Info til elever

Mødetider

 • Mandag til torsdag kl. 8.00-15.00
 • Fredag kl. 8.00-14.00

Hver morgen er der morgenmad mellem kl. 8.30 og 9.00

Fravær

 • Er du forhindret i at møde eller er du forsinket, skal du give skolen besked.
 • Udebliver du fra undervisningen uden afbud får du ikke skoleydelse, det samme gælder for timer du møder for sent eller udebliver fra.
 • Hvis du skal til læge, sagsbehandler eller lignende beder vi dig så vidt muligt planlægge det, så det går mindst muligt ud over undervisningen. Du kan dog få fri til dette, når du aftaler det med din lærer.
 • Hvis du er syg i længere tid kan du blive bedt om at komme med en lægeerklæring.

Skoleydelse

Som elev på produktionsskolen får du skoleydelse efter gældende regler.Folketinget har besluttet at skoleydelsen skal hæves i 2018

I år 2018 er skoleydelsen:

 • Over 18 år, hjemmeboende: kr. 621,-/ugentl.
 • Over 18 år, udeboende: kr. 1440,-/ugentl.
 • Under 18 år, kr. 358,-/ugentl.

Skoleydelsen bliver betalt hver 14. dag på torsdage i lige uger.

Ferie

 • På et år optjener du ret til 5 ugers ferie med skoleydelse
 • Skolen har en fælles ferieperiode

Afspadsering

 • I forbindelse med ture og projekter, er der af og til undervisning uden for normal skoletid, hvor der optjenes afspadsering. En del af afspadseringen bruges på fælles fridage.

Praktik

 • Som en del af undervisningen planlægger du sammen med din værkstedslærer og vejlederen et praktik forløb.
 • Du kan komme i praktik i op til 4 uger på et halvt år.

Forløbsplan

 • Når du starter på skolen udarbejder du en forløbsplan sammen med din lærer.
 • I taler bl.a. om hvad du har lavet før, hvad du gerne vil lave på skolen, hvilke personlige mål der er relevante, o.s.v.
 • Mindst hver 3. måned tages forløbsplanen op.

Frokost

 • Der er morgenmad og frokost i kantinen hver dag samt frugtordning

Transport

 • Som andre unge under uddannelse har du ret til at søge om ungdomskort

Forsikring

 • Du er dækket af en ulykkesforsikring, når du er på skolen.