Praktik

Du har mulighed for at komme i praktik i 4 uger pr påbegyndt halvår du er på skolen.

Skolen hjælper dig med at finde en egnet praktikplads. Du får fortsat skoleydelse under praktikopholdet

Kombinationsforløb

Når du har gået på produktionsskolen i 3 måneder, kan der aftales et forløb af 2,5 – 5 ugers varighed på en erhvervsskole