værdier

På skolen er vi 8 ansatte som alle arbejder for at få den unge godt videre i livet.

På skolen vægter vi sundhed højt. Vi har deltaget i flere sundhedsfremmende projekter og har integreret elementer herfra i skolens hverdag.

Produktionsskolen på Høffdingsvej tilbyder en undervisning hvor produktion, undervisning, udvikling af livsfærdigheder og vejledning er integreret. Undervisningen giver eleven mulighed for at udvikle faglige, sociale og personlige kompetencer.

Kerneværdierne vi arbejder efter er:

  • Ansvarlighed
  • Ligeværd
  • Respekt
  • Fleksibilitet
  • Ærlighed
  • Humor
  • Opmærksomhed
  • Arbejdsglæde