Vejledning

Som elev på produktionsskolen får du gennem personlige samtaler hjælp til spørgsmål af uddannelses- og arbejdsmæssig karakter.

Du får hjælp til alt det praktiske vedrørende optagelse på den ønskede uddannelse.

Vejledningen indbefatter:

  • personlig vejledning, vedr. økonomi, bolig, sociale forhold m.m.
  • almen vejledning, om rettigheder og pligter som borger i et demokratisk samfund
  • erhvervsvejledning, vedr. uddannelses- og erhvervsvalg samt praktikmuligheder
  • vejledning i sociale færdigheder, som fx samarbejde, selvstændighed, kunne overholde aftaler/deadlines mødetider etc.